Banki károsultaknak

Tájékoztató
a deviza alapú és forint banki hitel/kölcsön/lízing/bankkártya szerződések tisztességtelen szerződési feltételeinek törléséről
(ingatlan fedezetű, gépkocsi és személyi kölcsönök esetén)
(2017.11.15.)

Ebben a tájékoztatóban arról olvashat, hogyan tudja megoldani kölcsöntartozását. Minden szó fontos, kérem türelmesen olvassa végig. Sajnos a tudnivalók rendkívül bonyolultak és napról napra változnak, ezért csak a legfontosabbakat és azt sem részletesen kívánjuk itt ismertetni.

A havi első törlesztőrészletnyi befizetés kell!
Egy alaptételt rögzítsünk: annak tudunk segíteni, aki a szerződéskötéskori első törlesztőrészletét ma is képes előteremteni. Hogy ez miért fontos? Azért, mert:
először is a bírósághoz nem szociális segítségért fordulunk, hanem az emelkedő törlesztés lefaragásáért. Ne higgye azt a bíró, hogy azért perelünk, mert nem akar fizetni az Ügyfél;
általában -még pernyertesség esetén is- tartozik az Ügyfél, tehát saját (jogos) kölcsöntartozását csökkenti (nem kell más bankhoz fordulni);
a bíróság pernyertesség esetén elvárja az azonnali és egyösszegű teljesítést, ezt valamiből finanszírozni kell;
Ízelítőül: 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről
4. Az érvénytelen szerződés alapján kölcsönösen teljesített szolgáltatások visszatérítése is csak kölcsönösen és egyidejűleg történhet. Csak az a fél követelheti eredményesen a neki visszajáró szolgáltatást, aki egyben vállalja, hogy maga is visszatéríti a számára teljesített szolgáltatást és erre képes is.
ha a bíróság elfogadná a részletfizetést, akkor sem engedné az eredeti törlesztőrészlet alatti teljesítést;
azonnali, egyösszegű teljesítést úgy lehet elérni, ha egy másik banktól –az eredeti törlesztőrészlet magasságában- kölcsönt vesz fel az Ügyfél (vagy családtag, rokon, barát, aki nem KHR listás).

Pénzügyi megoldás
És fogalmazzuk meg a célt: pernyertesség esetén is rendezni kell a tartozást. Nem a pernyertesség a cél, hanem a tartozás végleges rendezése. Tehát induljunk ki mindjárt a pénzügyi rendezésből (faktorálás, azaz a követelés egyösszegű kivásárlása) és ehhez szorítsuk le a vételárat a követelés lerontásával. A követelés vitatása, peresítése nagy mértékben csökkenti a követelés értékét és így alacsonyabb összegen "kihozható" a bankból a követelés. Tehát a per, a pernyertesség nem cél, hanem eszköz a pernyertességhez közeli összegen történő tartozás kiváltáshoz.

Faktorálni csak felmondott szerződést lehet, akkor meg már KHR listán van az adós. Kell egy harmadik személy, aki nincs a szerződésben és kölcsönfelvételre alkalmas vagy egyéb úton (pl. ingatlan eladás) a faktorálás finanszírozható. A kölcsön felvehető a kölcsönnel terhelt ingatlanra, akár annak a harmadik személy által történő megvásárlásával. Segíthet a kölcsönfelvevő lakás takarék pénztári előtakarékoskodása.

A) Semmisségi per

A perek áttekintését a Pertáblázat segíti

1. Ptk. szerint
Az érvénytelenségi (=semmisségi) perben a Kúria 2/2014. PJE határozata (árfolyamkockázat tisztességtelensége) alapján szinte minden deviza szerződés támadható (alperesként még a vállalkozók, cégek szerződései is). Az elszámolás egyszerű: szerződéskötéskori MNB árfolyamon forintosítódik a szerződés, azaz az első (eredeti) forint törlesztőrészlet összeszorzása a futamidő hónapjaival. Akinek kezelési költséget, bevizsgálási, szerződéskötési díjat, folyósítási jutalékot számoltak fel, az visszajár, illetve beszámítható a fennálló tartozásba.
A bírói gyakorlat persze sokkal zordabb képet mutat: ha volt kockázatfeltárás, akár külön aláírással, akár a szerződésben, akár az üzletszabályzatban, akkor már tisztességesnek tartja a bíróság a kockázat átterhelését. Tisztességtelenség esetén nem az eredeti kamattal számolja a törlesztőrészletet, hanem a LIBOR (0-2%) helyett a BUBOR (8-10%) értékével, azaz kb. +8%kal növelt értéken.

2. Hpt. szerint
Emellett, ha a fogyasztói vagy lakás kölcsön szerződés ütközik a Hitelintézeti Törvény [Hpt.] rendelkezéseibe, akkor az elszámolás alapja lehet a forintba felvett és visszafizetett összeg különbsége azzal, hogy a pénz használatáért a mindenkori MNB alapkamatot is meg kell fizetni. Teljes semmisséget okoz a törlesztőrészletek meghatározásának hiánya, a költségek feltüntetésének hiánya, így különösen a lakáskassza, élet-vagyon-casco biztosítás, számlanyitás, vezetés költsége. Jellemzően a türelmi idős szerződések is érvénytelenek, ha nincs meghatározva a türelmi idő utáni törlesztőrészlet.
A Kúria 2016 júniusában felülírta a törvényt és a fenti adatok hiányában is érvényesnek mondja ki a szerződést, ha kiszámítható a Kölcsönösszeg, törlesztőrészlet. Ha költség nincs feltüntetve, az sem okozza a szerződés semmisségét, legfeljebb azt a tételt nem kell fizetni.

3. Mikor pereljen
Azonnal, mert 2018.01.01-től új polgári perrendtartás lép hatályba, amely súlyosan hátráltatja a keresetek befogadását.
Számolja ki a szerződéskötéskori árfolyammal a mai napig keletkezett tartozását. Ha a befizetett összeg magasabb, akkor 15.000Ft illetékkel indítható a per. Ha az egyenleg tartozást mutat, akkor a fent kiszámított tartozás szerinti összeg 6%-a lesz az illeték. Ott viszont költségkedvezmény kérhető, de csak az illeték előlegezésének mellőzésére, nem az egész perköltségre.

Az autósok (közjegyzői tartozáselismerés nélküli kölcsönök) akár le is állhatnak a fizetéssel, ha ilyen számítással visszafizették már a kölcsönt. A KHR listára kerülésre számítani kell, a forgalomból kivonásra számítani lehet.
Felmondott szerződéseknél is érdemes elindítani a pert (Vigyázat! A per nem véd a végrehajtástól, csak, ha jogerős az ítélet). Itt a cél a végrehajtást esetleg megelőző ítélet, vagy a végrehajtás megszüntető per előkészítése, továbbá a követelés vitatása, értékének lerontása a kivásárláshoz.

Végrehajtásban a végrehajtás megszüntetési per "kötelező", előtte akkor is ajánlott az érvénytelenségi per. Árverést követően már nincs értelme a végrehajtási pernek, csak a túlfizetés kérhető vissza érvénytelenségi perben.

4. A DH2.tv. 37/A.§ és a DH3.tv. 15/A.§-ról (2015.10.05-től)
Ezen elhíresült szabály mondja ki, hogy a perekben is a banki elszámolás adataiból kell kiindulni. A hír igaz, de csak azokra a tételekre, amelyet a semmisség nem érint. Tehát van élet a DH törvények után is.

5. Bank könyveinek adataiból végrehajtás
Ismert, hogy a bankok felmondását az általuk bemondott összeggel közjegyzői okiratba (közjegyzői tanúsítvány) foglalják és ez alapján indul a végrehajtás.
A pillanatnyi tartozástól függetlenül 36.000Ft illetékkel indítható olyan semmisségi per, amelyben kimondják, hogy ilyen közjegyzői tanúsítvány nem készíthető (tisztességtelen), ezért végrehajtás sem indulhat. Ez a legegyszerűbb módja a végrehajtás megállításának, ha sikerül végigvinni a fenti állítást a bírósáokon.

6. Végrehajtás megszüntetési per
Az 5. pont hivatkozása -bank könyveiből nem indítható végrehajtás- megszünteti a végrehajtást. Itt az illeték nagyon magas, mert a teljes végrehajtásban követelt összeg 6%-a, max 1.500.000Ft/adós.

B) A per nem bankfüggő

Sokan kérdezik: az ő bankjuknál nyertünk-e már, az a fajta szerződés perelhető-e?
A per nem bankfüggő! A szerződések egy bankon belül is több konstrukcióban készültek, tehát széles a skála, nem ebből kell kiindulni.
1. A deviza elszámolású szerződések mindegyike perelhető.
2. Ezen felül külön semmisségi ok lehet a nem megfelelő tájékoztatási kötelezettség [KÚRIA 2/2014. PJE hat.].

C) Elszámolás

2015. óta semmisségi pert indítani csak úgy lehet, ha a perben az elszámolásra is sor kerül (megszünt az önálló megállapítási kereset). Az ügyfelek a korábban elindított perüket illeték és költség megfizetése nélkül megszüntethetik. Ez alól kivétel a bank könyveiből készíthető ténytanúsítvány tisztességtelensége, ott nem kell elszámolni.

D) Rövid összefoglaló
E) A kapcsolattartásról
F) Alapelvünk
G) SZOLGÁLTATÁSAINK

D) Rövid összefoglaló

I. Adós intézkedése

A "túlélés" taktikája
Mindenek előtt igyekezzen megállapodni a Hitelezővel és a folyamatos fizetést fenntartani legalább az eredeti forint törlesztőrészlettel. A megállapodás során bármilyen összeget, futamidőt aláírhat (tehát nem kell hozzá ügyvéd), semmisség esetén a szerződéssel együtt semmis lesz a módosítás, árfolyamgát, stb, megállapodás is.
Itt részletesebben is olvashat a megállapodásról: http://www.batorprogram.hu/0/Megállapodásról.htm

Egyösszegű teljesítés
Aki egyöszegben szeretné rendezni a tartozását, az akkor jár jól, ha felmondott szerződése van, mert azt kivásárlással (faktorálással) tudja a legolcsóbban kihozni a banktól (de nem a saját nevén!). A kivásárlási összeget csökkenti, ha a banki követelés vitatott és pert indított. Az összeget növeli viszont a magas értékű ingatlan. A faktorálás kiindulópontja a fedezeti ingatlan jelenértékű 70% a.
Itt részletesebben is olvashat a megállapodásról: http://www.batorprogram.hu/0/Megállapodásról.htm
Itt pedig egy mintalevél a kivásárlásra:
http://www.batorprogram.hu/0/Ajánlat banknak faktorláshoz.doc

Törzskönyv
Gépkocsi kölcsön esetén 5 év után kérje vissza az autó törzskönyvét. Ha nem kapja meg, akkor bíróságtól kell kérni. (Lízingre ez sajnos nem vonatkozik.) Mi inkább a semmisségre perelünk, nem a törzskönyvre.

II. Perek fajtái

A perek megértése bonyolult, itt csak az alapokat ismertetjük:
1. Végrehajtás megszüntetés iránti per közjegyzői záradék esetén [Pp. 369.§]
A végrehajtás azonnal felfüggeszthető,
eredménye a végrehajtás megszüntethetése,
a semmisséget nem állapítja meg!
(Végrehajtásban más intézkedésben nem érdemes gondolkozni, ezt viszont feltétlenül el kell indítani.)
Nagy választóvonal a jogerős árverés, mert ezt követően már az ingatlan nem, csak pénz jár vissza, ha érvénytelen a szerződés.
A per illetéke a végrehajtással elrendelt teljes összeg 6%-a, amelyre illeték mentesség, vagy illeték feljegyzési jog (nem kell az illetéket előlegezni) kérhető.
Az elmúlt idők tapasztalata, így ügyvédeink határozott álláspontja, hogy a végrehajtási per előtti érvénytelenségi per elindítása megalapozza a végrehajtás felfüggesztését.

2. Érvénytelenségi/semmisségi/elszámolási per
[marasztalási per Ptk. 237.§, 239.§, 361.§]
A tisztességtelen feltételek semmisségére hivatkozással kell kérni az elszámolást az átvett pénz (és nem a kölcsönszerződés szerinti összeg) valamint a visszafizetett összeg különbözetére, annak visszafizetésére, különös tekintettel az árfolyamkockázat, a kezelési költség tisztességtelensége alapján.

III. Jelzáloghitelesek perei

1. Hatályos szerződéseknél
Közjegyzői okirattal vállalt kölcsönöknél, -ha egy évig még tudja fizetni a kölcsönt, meg tud állapodni, stb.- akkor indítsa el a semmisségi/ elszámolási pert (szerződés érvénytelenségének megállapítása), amely eredménye, hogy a devizafelártól mentes, valóságos tartozás kerül megállapításra. (A perben -jogerős ítélet előtt- végrehajtás felfüggesztése nem kérhető, ezért kell vigyázni, hogy a per befejezéséig végrehajtás lehetőleg ne induljon. (Ha mégis elindul, akkor sincs nagy baj, de el kell indítani a végrehajtás megszüntetési pert.) A per általában 15.000Ft illetékkel elindítható, amely a felvett és visszafizetett összeg különbségének 6%-ára fog felemelkedni.

2. Felmondott szerződéseknél
Az érvénytelenségi per mellett ajánlatos, hogy az Ügyfél kérjen alacsonyabb törlesztőrészlettel futamidőhosszabbítást, hogy "túlélje" az ítéletig végrehajtás nélkül. És itt lehet szerepe a korábban említett követelés kivásárlásnak.

3. Egy vagy két per?
A semmisségi keresetet el kell indítani, számolva azzal, hogy végrehajtásban újabb pert kell kezdenie. Ehhez a bank könyveinek kötelező elfogadása elleni per a legmegfelelőbb (36.000Ft illetékkel), újabban ismét az árfolyamkockázat is hasznos (a felfüggesztéshez). Az elmúlt 6 év tapasztalata, hogy nem járt rosszul (nagyobb jogi biztonságot adott), aki a végrehajtás megszüntetési per előtt érvénytelenségi pert is indított.

IV. Személyi kölcsönös, gépkocsi hiteles perek

1. Ahol nincs közjegyzői tartozás elismerés, megvárhatja, amíg a hitelező indítja a pert. Arra azonban számolni kell, hogy a KHR listára felkerül (vállalkozók nem szeretik, mert megszünteti a Széchenyi kártyájukat) a behajtót "kezelni kell", a forgalomból kivonásra fel kell készülni (ügyfélkapu, jegyző).
Közjegyzői fizetési meghagyás
Ellentmondással kell élni 15 napon belül. A bíróság fogja értesíteni a tárgyalás napjáról. Ezzel a "bírósági csomaggal" kell ügyvédhez fordulni: alperesként, ellenkérelemmel kell érvényesíteni a szerződés semmisségét.

2. Mégis csak perelni kell gépkocsi szerződéseknél, ha:
az nem kölcsönszerződés, hanem lízing (hitelező a tulajdonos, adós csak üzembentartó);
az opciós/vételi jog alapján a hitelező megveszi a gépkocsit (szerződéskötést követő 5 éven belül);
nem szeretne BÁR/KHR listára kerülni (félve más kölcsön felmondásától fizetőképessége változása miatt).

E) A kapcsolattartásról

1. Az ügyfélkörünk mellett számos érdeklődőt, civilszervezetet is igyekszünk kiszolgálni. A feladatainkat csak fegyelmezett időbeosztással tudjuk hatékonyan végezni. Ezért ügyfeleink is csak korlátozottan –viszont kiszámítható módon- tudnak elérni:

2. Kérésünk: telefonon csak ügyeleti időben keressen (hétfő 08:00 és 09:00 között, de ha foglalt a szám, tovább is);
emailen nem tudunk ügyet intézni;
faxon ne keressen, mert számunkra rendkívül költséges (gép karbantartás, festék, papír).

3. A deviza alapú/elszámolású szerződéseket ismerjük, nincs szükségünk azok előzetes tanulmányozására a peresíthetőség eldöntéséhez. Másrészt a szerződéskötés előzményeit nem levélben, hanem személyes konzultáción lehet mérlegelni, hogy milyen semmisségi feltételnek felel meg, miről tájékoztatták a szerződéskötés megelőzően.

5. Telefonon hatékony a tanácsadás, mert ott annyit és úgy mondunk el, hogy az érdeklődő megértse és személyre szabottan tudja a saját feladatát az ügye intézésében. Ha foglaltak vagyunk, ismételje meg a hívást az ügyeleti idő végén.

6. Személyes tanácsadásra az jelentkezzen, aki telefon kapott tanácsot, ezt a tájékoztatónkat megkapta, elolvasta.

7. Forint kölcsönt nem perelünk!
A fenti "nagyüzemi" munka nem igaz a forint kölcsönökre! Ott csak a szerződés ismeretében lehet dönteni. Általános elvünk, hogy minden deviza, deviza alapú/elszámolású kölcsönt perelni kell, de a forint kölcsönöket viszont nem érdemes, mert az eredeti állapot helyreállítása közel azonos kötelezettséget jelent az ügyfélnek.

Amiért forint szerződés mégis perelünk:
A kamaton felüli bevizsgálási díj, szerződéskötési díj, hitelbeállítási jutalék, folyósítási jutalék, kezelési költség tisztességtelen; perelhető.
Akkor is érdemes elindítani a pert, ha a végrehajtásban, vagy anélkül szeretnék jó megállapodást kötni.
Új "gyöngyszem", hogy a kezelési költség, folyósítási jutalék, szerződéskötési díj az unió bírósága elé került, feltételezhetően "tisztességtelen" minősítéssel érkezik vissza.
A perekben (végrehajtás megszüntetési perben is) nagy eséllyel fel lehet majd erre függesztetni a tárgyalást, amely megint csak a megállapodási esélyüket növeli.
És perelünk abban a tekintetben is, hogy a bank könyveiből ne lehessen közvetlen végrehajtást indítani. Ezt semmisségi perben 36.000Ft illetékkel, végrehajtás megszüntetési perben a teljes végrehajtási összeg 6%-áért indítható, de vh perben illetékelőlegezés alól mentesülhetnek.
A költségmentességi nyomtatvány itt letölthető:
http://batorprogram.hu/iratok/ktgm.htm

8. "Kötelező" fellebbezés
Még egy általános elv: csak az kezdjen bele a perbe, akit nem tör meg a kudarc, a pervesztesség és a kapcsolódó költségek. Aki az elsőfokú pervesztés után megáll, az inkább el se kezdje, mert a többi sorstársának is árt. (Az elmúlt időszak tapasztalata (2009-2014), hogy az elsőfokon elbukott pereket másodfokon jó arányban megnyertük. A fellebbezéssel az ügyfeleink a kölcsönösszeg 20%-át tették kockára!). Most a másodfok is elég zord döntéseket hoz árfolyamkockázatos perekben, de elértük, hogy több bíróság az Unióhoz fordult, így ítélet előtt a tárgyalás felfüggesztését kérjük.

F) Alapelvünk

A Bátor Program mottója: van megoldás, ha teszünk érte (gazdálkodási, jogi érdekszövetségben).
A Bátor Program tanácsa: perelünk, fizetünk, megállapodunk (az eredeti, első havi Ft törlesztő részlettel azonos törlesztéssel és forint elszámolással)
A devizahitel károsultaknak az összefogás és közös fellépés leghatékonyabb megoldásaként is javasoljuk a pert. (A közös munka eredménye a több mint 14.000 per, ami kellő nyomást jelentett 2 tisztességtelen feltétel törvényszintű elismerésére és elszámolására, továbbá a Kúria árfolyamkockázat tisztességtelensége körében hozott jogegységi határozata. A perektől azóta is reszket a bank, a bíró, a kormány, a parlament; 2013. ősze óta újabb és újabb ötletekkel igyekeztek felfüggeszteni a pereket, hogy ne legyenek kínos ítéletek). Ma már illetéket és a bank költségeit sem kell fizetnie annak, aki "kiszáll" a pereskedésből a DH törvények szerinti elszámolást követően.

Munkánk eredménye lesz; hogy:
megszűnik a közjegyzői okirattal indítható közvetlen végrehajtás mind a deviza, mind a devizaalapú, mind a forint kölcsönöknél;
a devizaalapú kölcsönnél eltörlik a devizaárfolyam felár felszámítását és THM (kamat, költségek, díjak) helyett az MNB alapkamattal számolunk el a már visszafizetett törlesztések beszámításával (teljes semmisség), a tartozást az eredetileg megállapított havi törlesztő részlettel fizethetjük tovább (érvényessé nyilvánítás), aki ezt sem bírja, annak átütemezik a tartozását alacsonyabb, de több havi részlettel (hosszabb teljesítési idővel).
az eredeti devizában felvett kölcsönnél ugyanúgy forintosítunk szerződéskötéskori árfolyamon.
a forint kölcsönnél a tisztességtelen THM (kamat/költség) kerülhet törlésre, a tartozás átszámításával.

Itt is felhívjuk a figyelmét: nem az a cél, hogy a Bátorprogram munkatársait válassza, hanem hogy tudja, van megoldás és pereljen. Az eljáró (nem csak bátorprogramos!) ügyvédek, jogvédők listáját a
www.batorprogram.hu/3/civil.htm#ÜGYVÉDEK vagy a www.hitelsikerek.hu/ugyvedlista/ oldalon, a nyertes pereket a
www.batorprogram.hu/6/eredmenyeink.htm és a www.batorprogram.hu/hitel-sikerek/ oldalon találja meg.

G) SZOLGÁLTATÁSAINK

I. Minden érdeklődő számára

1. Adósságkezelési kézikönyv. Jelenleg nem frissített
Letölthető: www.batorprogram.hu/M6/Adósságkezelési kézikönyv.htm
2. Ingyenes tanácsadás telefonon (emailen megszüntettük, mert időigényes, telefonon gyorsabban és hatékonyabban tudunk segíteni).
3. Személyes tanácsadás az Irodában 25.000Ft +ÁFA=31.750Ft
4. Szerződés bevizsgálása írásban 20.000Ft +ÁFA=25.400Ft
Megszüntettük
(A szerződésből nem állapítható meg a szerződéskötés előzménye, körülményei, amely hangsúlyosan számításba kerül az érvénytelenségnél.)

II. Bátor Program tagjainak

5. Fennálló tartozás egyenleg kiszámítása semmisség esetén
25.000Ft +ÁFA=31.750Ft

6. Megállapodás a bankkal
Megállapodási ajánlat levélben
50.000Ft +ÁFA=63.500Ft +0-30% sikerdíj
7. "Magáncsőd" kereset" (új szolgáltatás) 100.000Ft +ÁFA=127.000Ft

8. Érvénytelenségi elszámolási kereset 100.000Ft +ÁFA=127.000Ft
9. Végrehajtás megszüntetési kereset 100.000Ft +ÁFA=127.000Ft
10. Elszámolási panasz a PBT előtt 80.000Ft +ÁFA=102.600Ft
Megszüntettük
11. Bírósági jogi (vagy egyéb) képviselet 50.000Ft +ÁFA=63.500Ft
(A fentieken túl, egyéb ügyekben az ügyvédi díj általános alapdíja 20.000Ft+27% ÁFA/megkezdett óra vagy szerkesztett oldal.)
12. Mintalevelek a banki, jogi ügyintézéshez (ingyenes hozzáféréssel);
www.batorprogram.hu/0/mintalevelek.htm
13. Havi klubnapi tájékoztatók, konzultációk Budapesten, időszaki tájékoztatók megyénként.
Havonta, csütörtökön 18:00 órára legalább 100 főt befogadó előadóterembe (művelődési házba) szervezett találkozóra szívesen elmegyünk, előadunk és tanácsot adunk.

14. Vállalkozói reklámoldal a neten 1000Ft/hó+ÁFA=1270Ft
(www.vallalkozok.batorprogram.hu tagoknak és tagi ajánlással 2017. 12.31-ig meghosszabbítva ingyenesen)

3. ponthoz Tanácsadás

A személyes konzultáció díja minden megkezdett óra után nettó 25.000Ft+27% ÁFA (31.750Ft). A tanácsadás során tisztázzuk a kölcsön szerződés aláírásának előzményeit (banki tájékoztatás), az abból felhasználható tényállási elemeket (pl. megtévesztés az árfolyam mérsékelt emelkedéséről), elmondjuk a konkrét kölcsön szerződés semmisségének törvényi okait [Ptk. Hpt.], annak Kúria értelmezését, a semmisségi kereset irányait (részleges/teljes semmisség), az elszámolás rendjét és nagyságrendjét, illetékszükségletét, perköltség kockázatát. Tájékoztatjuk a törlesztés/nem törlesztés következményeire. Javaslatot teszünk, hogy a bankjánál milyen elvek mentén kérje a megállapodást a szerződés teljesítésére/lezárására/kivásárlására. Több hitel és egyéb tartozás esetén fizetési/perlési sorrendet állítunk fel. Elemezzük, hogy melyik kötelezettség perelhető (tartozás csökken) és melyik, amelynél csak megállapodás köthető (fennálló tartozás átütemezése). Összességében igyekszünk "kitanítani" a tanácsot kérőt; hogyan, mikor és mit kell tennie, hogyan és mit kell fizetnie.

7. ponthoz "Magáncsőd" kereset" (új szolgáltatás)
1. Ki kérheti?
Akár deviza, akár FORINT kölcsönök esetében azok az adósok, akik igazolni tudják, hogy fizetőképességük tőlük kívülálló okokból alacsonyabb lett (vagy a törlesztő részlet emelkedett), kérhetik a bíróságtól a havi törlesztő részletük csökkentését, ha a bank még nem mondta fel a szerződésüket.
Ptk. 241. § A bíróság módosíthatja a szerződést, ha a felek tartós jogviszonyában a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

2. Pereljen ügyvéd nélkül
Ezt a pert ügyvédi megbízás és megbízási díj nélkül, akár illeték fizetés nélkül elindíthatja, a szükséges tudnivalókról a Bátor Program tagjait emailen tájékoztatjuk, telefonon konzultálunk.

8. ponthoz Érvénytelenségi per
MI PERELÜNK!

1. Érvénytelenségi kereset elkészítése
1.1. A devizaalapú kölcsön szerződéseket csak a Bátor Program tagjainak ajánljuk fel. Az Egyesületben működő ügyvédek segítségével bíróságtól kérjük az érvénytelenség megállapítását, függetlenül a szerződés állapotától (hatályos vagy felmondott). A bírósági kereset elkészítésének díja 4 szerkesztett lap ára: 100.000Ft+27% ÁFA (127.000Ft). Ezt a megoldást válassza! Az egyesületi tagok részére mód van a részletekben történő díjfizetésre, ha a tartozás 3 hónap alatt nem haladja meg a bruttó 25.000Ft-ot.

1.2. A díj fizetésről
Az ügyvédi díjak nyereséget nem tartalmaznak, ezért az ügyvédi irodáknak nincsenek tartalékai a fizetési kötelezettségek teljesítésére, ha a nem fizető, vagy részletekben fizető ügyfelek elmaradnak a díjfizetéssel. De! Különösen méltányolható esetben a 2-3 havi részletfizetést igyekszünk elfogadni, ha az egyesületi tagdíjakból befolyt összeggel áthidalható a fizetési kötelezettség. Mindannyiunk -ügyvéd, ügyfél, tagok- közös felelőssége, hogy a szolgáltatás (tanácsadás, perek vitele, érdekképviselet) fenntartható legyen, az ügyfelek részfizetés esetén is elindíthassák a pert és az előlegezett díjak megfizetésre kerüljenek.

2. Mit kell tennie, ha szeretne részese lenni a Bátor Programnak?
2.1. Bejelentkezés
Az ügyeleti telefonon hétfőnként reggel 08:00 és 09:00 között kérjen időpontot (30/589-3950, 1/4165-5495) konzultációra.

2.2. Személyes megbízás
A kereset elkészítéséhez a megbízási szerződés (rákattintva olvasható) és az ügyvédi meghatalmazás a kölcsönszerződés alapján kizárólag személyesen írható alá az ügyfélszolgálati irodáknál a tanácsadást követően vagy külön alkalommal.

2.3. Iratátadás
Az iratokat a megbízás alkalmával, vagy ezt követően postán lehet átadni.
A szükséges iratok jegyzéke:
http://batorprogram.hu/0/Konzultaciomb.htm
(1 másolati példányban a kölcsönszerződés, üzletszabályzat, közjegyzői okirat. Végrehajtásban a közjegyzői végrehajtási záradék adósonként és a végrehajtó első jegyzőkönyve.)
FIGYELEM: hiányos irat nem akadálya a per indításának, de igazolni kell (tértivevényesen átvett levéllel), hogy a bank kérés ellenére az iratot nem adta ki.
Az ügyvéd által kért tényvázlat viszont kötelező a kereset beadásához:
Adatlap (Alapadatok az ügy gyors áttekintéséhez)
www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc
Adatlap kiegészítése banki elszámolásról
www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap kiegészítés elszámolásról.doc
Pénzügyi teljesítések táblázata (Kölcsön folyósítás, törlesztések kimutatása) ez annyiban elbliccelhető, ha tudjuk a teljes befizetést (DH elszámolás Hiteltörténeti kimutatás + 2015.02.01-től befizetett összegek összesenje.)
www.batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc
Eseménynapló (Részletes tényállás)
www.batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm
3. A PER
3.1. A bírósági kereset alapja
A kölcsön szerződésekben a bankok nem tartották be a tisztességes szerződéskötés, valamint a fogyasztóvédelem szabályait, sok esetben megtévesztették az ügyfelet az árfolyamkockázat elbagatelizálásával, a kamaton felül szolgáltatás nélkül díjat számítottak fel. A szerződések kötelező elemeinek hiánya (törlesztőrészlet és időpontja, kamat, THM a Hitelintézeti Törvény [Hpt.] rendelkezései szerint is érvénytelenséget eredményezhetnek.

3.2. Mit kockáztat az Ügyfél?
A kereset elutasítása esetén a pervesztes félnek kell a kölcsönszerződés (pontosabban a fennálló követelés) összege után 6% illetéket megfizetni, továbbá az ellenfél közel hasonló nagyságú ügyvédi költségeit megtéríteni. Az illeték alapja a pertárgyérték, amely a főkövetelés összege (költség és kamat nélkül, végrehajtásban a teljes követelés). A keresetet ítélet előtt vissza lehet vonni, ebben az esetben az eredeti illeték 30%-át kell megfizetni. Legkésőbb az első tárgyaláson vagy előtte történő elállás/visszavonás esetén a kereset illetéke csak az eredeti illeték 10%-a. A bíróságok előszeretettel utasítják el a kereseti kérelem vizsgálatát a kereset pontatlanságára hivatkozással. 2012-től az eredeti illeték 10%-át elkérik, hogy elriasszák a pereskedőt. A fellebbezésnél 10,5% a perköltség, felülvizsgálatban 12,5%.

3.3. A teljesítésről
Elsősorban annak jelent megoldást a per, aki pernyertesség esetén legalább az eredeti törlesztőrészlettel fizetni tudja a fennmaradó forint tartozását.

Megoldás lehet a fennmaradó összeg kifizetésére más forrás bevonása, családi, baráti kölcsönökkel, esetleg másik hitel felvételével, csak nagyon végső esetben ingatlan eladással. Családi segítségnél beválhat a bankok által ajánlott lakáskassza termékek, amellyel bizonyos előtakarékosság után a lakás, így a tartozás is kivásárolható.

Aki nem a bankja (érvénytelen szerződésből származó törlesztő részlet emelkedés) miatt vált fizetésképtelenné, -vagyis az első törlesztőrészlet fizetésére sem képes-, annak csak átmeneti segítséget, időnyerést (végrehajtás felfüggesztést) jelenthet a per. Csak akkor érdemes a költséges eljárást elindítani, ha belátható időn belül megoldás mutatkozik a tartozás rendezésének fenti módjára és így megéri a plusz költség viselése.

Aki az eredeti törlesztő részletnél csak alacsonyabb összeg fizetésére képes, annak a"magáncsőd" eljárást kell kérni a bíróságtól a Ptk. 241.§ alapján, ha még hatályos a szerződése. Perben az ítéletet követően is van mód a tartozás részletekben történő megfizetését kérni a bíróságtól, ám az eredeti törlesztőrészlet alá a bíróság sem fogja engedni az adóst.

9. ponthoz Végrehajtás megszüntetési per

1. A bírósági végrehajtás felfüggesztésének alapja
Végrehajtás megszüntetési per (Vh per)
Végrehajtás esetén a végrehajtás megszüntetési keresetet mindenképpen meg kell indítani, ha a közjegyző nem törli a záradékot a semmisségi kereset alapján (ismét 6% illeték és perköltség kockázatával!), amelyben kérni lehet a keresetlevéllel megtámadott hitelszerződés (végrehajtható okirat) alapján a végrehajtás azonnali felfüggesztését.
Pp. 369. § A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha
a) a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre,

Hangsúlyozzuk: a felfüggesztés nem jog, csak lehetőség! A bíró jóindulatán múlik, hogy élhetünk-e vele. A felfüggesztési kérelmet jól megalapozza, ha korábban érvénytelenségi per indult.

2. A végrehajtás megszüntetési kereset elkészítésének díja megegyezik a semmisségi kereset elkészítés díjával.

3. Semmisségi (=érvénytelenségi) per vagy vh per kell-e?
A "minimál" program a végrehajtás megszüntetési per, mert csak ebben lehet a végrehajtást felfüggeszteni, tehát ez "kötelező". Ma mindenkinek erősen ajánljuk a vh. per előtt elindítani a semmisségi pert. Akkor már a közjegyző előtt hivatkozhat a vitatott követelés törvénytelen záradékolására, esetleg kérhető a záradékolás felfüggesztése. Sajnos a közjegyzők azonban ritkán veszik figyelembe.

11. ponthoz Bírósági jogi (vagy egyéb) képviselet

1. A fenti perekben a jogi képviselet keretében a tárgyalásra felkészülés díja 1óra + a tárgyalás 1óra, azaz 25.000Ft+27% ÁFA (31.750Ft).
A keresetlevél tartalmazza, hogy a bíróság a felperes/adós és jogi képviselője távollétében is tárgyalja a kérelmet. Tehát a kereset levél önmagában is elegendő a pernyertességhez, azonban a joggyakorlat még nem alakult ki, ezért célszerű szóban is megerősíteni a leírtakat.

12. ponthoz Mintalevelek

1. A Bátor Program honlapján az EGYESÜLET vagy az ÜGYFÉL DOKUMENTUMOK menüben a belépési kód megadásával elérhetjük azokat a tanácsokat és mintaleveleket, amelyek a hitel kezeléséhez szükségesek. A nyilvánosság kizárására a Budapesti Ügyvédi Kamara figyelmeztetésére került sort, mert a BÜK megtámadta az ügyvédeinket. Jelenleg átmenetileg szabadon hozzáférhető mintalevelek is elérhetőek: www.batorprogram.hu/0/mintalevelek.htm oldalon.

13. ponthoz Előadások

1. Szívesen tartunk előadást, konzultációt, személyes tanácsadást az ország minden területén, ahová megszervezik nekünk a hallgatóságot. Itt a tanácsadás ingyenes, útiköltséget a Bátor Program fizeti, a szervezőknek csak a terembérlet kifizetéséről kell gondoskodni.

14. ponthoz Vállalkozók

1. Használják ki a lehetőséget és reklámozzák magukat, ismerőseiket, akiben megbíznak. Szeretnénk, ha kialakulna egy olyan gazdasági-fogyasztói közösség, amely alapja lehet egy későbbi önellátó/kisközösség-ellátó saját belső pénzzel rendelkező elszámoló rendszernek, függetlenítve magunkat minden külső pénzügyi, politikai, hatalmi diktátumoktól.