Banki károsultaknak

Ebben a tájékoztatóban arról olvashat, hogyan tudja megoldani kölcsöntartozását. Minden szó fontos, kérem türelmesen olvassa végig.

A) Vázlatosan

I. Elszámolás
1. A legfontosabb kérdések gyors összefoglalásaként a türelmetlenebb olvasónak itt egy előzetes vázlat:
A törvény szerinti elszámolás (+forintosítás) vitatását nem szabad összekeverni a semmisségi per szerinti vitatással. Amíg az elszámolásra kötött "forgatókönyv és a határidő van", addig a per bármikor indítható. Az elszámolásban az árfolyamrés (vételi eladási árfolyam különbözet) és az egyoldalú díj (kamat) emelés kerül visszafizetésre (beszámításra), a semmisségi perben az árfolyam emelkedésből származó túlfizetés.

Az elszámolás elleni panasznál a szerződés semmisségére nem lehet hivatkozni.
Az érvénytelenségi perben a szerződés nem támadott részére vonatkozó elszámolási tételek nem vitathatók (pl. az ügyfél befizetéseinek napja és összege, avagy a csak árfolyamkockázatra épülő keresetben a kamat mértéke, stb.)

2. Az elszámolással kapcsolatban az alábbi teendője van:
2.1. A banknál
a) megvizsgálja, hogy a befizetései egyeznek-e az elszámolásban feltüntetettel (Amennyiben csak éves tételeket kapott kérje az elszámolás részletezését. Néhány bank honlapján ez a megadott belépési kóddal –külön kérés nélkül is- elérhető. Érdemes a lehívott részletes listát elmenteni, kinyomtatni);
b) nagyobb (matematikai) felkészültséget és sok időt igényel a banki elszámolások ellenőrzése, de enélkül nem tud érdemi panasszal élni (Célszerű már a bank előtt megfogalmazni az elszámolás hibáját, hogy a PBT előtt szakszerű előterjesztést tudjon tenni. Ha csak annyit ír le, hogy "panasszal él", akkor a bank is csak annyit fog válaszolni, hogy az "elszámolása helyes".);
Ha nem talál elszámolási hibát, akkor is élhet panasszal a banknál, bízva abban, hogy a PBT előtti kérelemig (kb. 60-90 nap) sikerül alátámasztani a panaszt.
c) mindenképpen hivatkozzon a semmisségre és fejezze ki számszakilag a felvett és a visszafizetett forint összeg különbségeként a tartozását vagy (jellemzően autós hiteleknél) a bank tarozását Ön felé.

2.2. A PBT előtt
A bankok megtévesztő módon, a hivatalos elszámolás előtt is küldenek különböző felszólításokat, kimutatásokat, elszámolásokat, amelynek az lehet a következménye, hogy pont a törvény szerinti elszámolásra már nem fog az adós figyelni, válaszolni, ezért célszerű minden tartozást, elszámolást tartalmazó levélre a fentiek szerint válaszolni (térivevényes levélben, nem csak emailen!)
Tüzetesen vizsgálja meg a banki válaszlevelet, mert ha az tartalmazza, hogy ez a panaszra adott elutasító válasz, és legfőképpen meg is jelöli, hogy panasszal a PBT-hez fordulhat, akkor nyilván már csak PBT előtt panaszolhat érvényesen.

3. Az elszámolás alapján visszafizetett összeget nyugodtan el lehet fogadni, az nem jelenti az elszámolás elfogadását.

II. Semmisségi per
1. Ptk. szerint
Az érvénytelenségi (=semmisségi) perben a Kúria 2/2014. PJE határozata (árfolyamkockázat tisztességtelensége) alapján szinte minden deviza szerződés támadható (alperesként még a vállalkozók, cégek szerződései is). Az elszámolás egyszerű: szerződéskötéskori MNB árfolyamon forintosítódik a szerződés, azaz az első (eredeti) forint törlesztőrészlet összeszorzása a futamidő hónapjaival. Akinek kezelési költséget, bevizsgálási, szerződéskötési díjat, folyósítási jutalékot számoltak fel, az visszajár, illetve beszámítható a fennálló tartozásba.

2. Hpt. szerint
Emellett, ha a fogyasztói vagy lakás kölcsön szerződés ütközik a Hitelintézeti Törvény [Hpt.] rendelkezéseibe, akkor az elszámolás alapja lehet a forintba felvett és visszafizetett összeg különbsége azzal, hogy a pénz használatáért a mindenkori MNB alapkamatot is meg kell fizetni. Teljes semmisséget okoz a törlesztőrészletek meghatározásának hiánya, a költségek feltüntetésének hiánya, így különösen a lakáskassza, élet-vagyon-casco biztosítás, számlanyitás, vezetés költsége. Jellemzően a türelmi idős szerződések is érvénytelenek, ha nincs meghatározva a türelmi idő utáni törlesztőrészlet.

B) A per jelentősége

Devizafelár eltörlése perrel
Célunk a devizafelár eltörlése, a szerződés teljesítése az eredeti törlesztőrészlettel. A (deviza) adós törvények nem alkalmasak ennek megoldására, pedig már 4 is van belőle:
D1.Tv. Kúria döntésre alapozott tisztességtelenség megállapítása;
D2.Tv. Elszámolási törvény az árfolyamrés és az egyoldalú kamatemelésre
D3.Tv. Forintosítása jelzáloghitelekre
D4.Tv. Fair bank törvény
Tehát eredményt csak perben lehet elérni és szerencsére egyik törvény sem zárta ki ezt a lehetőséget.

Sokan kérdezik: az ő bankjuknál nyertünk-e már, az a fajta szerződés perelhető-e?
A per nem bankfüggő! A szerződések egy bankon belül is több konstrukcióban készültek, tehát széles a skála, nem ebből kell kiindulni.
1. A deviza elszámolású szerződések mindegyike perelhető [Hpt.].
2. Ezen felül külön semmisségi ok lehet a nem megfelelő tájékoztatási kötelezettség [KÚRIA 2/2014. PJE hat.].

Felfüggesztések
A perek nagyrésze felfüggesztésre került a banki elszámolásig, amely április végéig zárult. Az új beadású kereseteket a bíróságok már tárgyalják. A keresetet érdemes minél előbb beadni, mert a 14.000 felfüggesztett per folytatása után benyújtott keresetek tárgyalására alig lesz bírói (és ügyvédi) kapacitás.

C) Az "adósmentő csomag" törvényeiről

Mindenek előtt a Kúria és a Parlament döntéseiről:

1. A Kúria 2013. decemberi döntése után (6/2013.PJE.)
A Kúria szerint a semmisség megállapítása után nem az eredeti állapotot kell helyreállítani forint elszámolással, hanem folytatni a devizakölcsönt –a semmisségi okok kiküszöbölésével- devizaelszámolással.
Javaslat:
„Menekülési utat” jelenthet érvénytelenség megállapítása esetén, ha a tartozást forint alapon MNB alapkamattal egyösszegben ki tudja fizetni az adós.

2. A Kúria 2014. júniusi döntése után (2/2014.PJE.)
A Kúria megengedte az árfolyamkockázat tisztességtelenségének megállapítását, ha a kockázat az adós számára nem volt korlátlan. Másképpen: ha megtévesztették a fogyasztót, hogy az árfolyamváltozás kockázata a teljesítőképessége korlátain belül marad, akkor tisztességtelen az árfolyam változtatás, a napi árfolyamon történő elszámolás. A banknak kell bizonyítania, hogy az adóst tájékoztatta az árfolyamkockázatról (kockázatfeltáró nyilatkozat); az adósnak kell bizonyítania, hogy a kockázat nem volt korlátlan (pl. csak "x" %-ot, vagy "x" forintot fog emelkedni, illetve nem lépi túl a forint kölcsön törlesztőrészletét).
Javaslat:
Ez alapján minden deviza szerződésre per indítható, ahol a bank ismerte az adós jövedelmét, fedezetét (ingatlanát, gépkocsiját) ugyanis ezekben az esetekben a fogyasztó bízhatott benne: az árfolyam emelkedés miatt sem a kölcsön tőkeösszege nem megy a fedezet értéke fölé, sem a törlesztőrészlet nem emelkedik a jövedelme fölé.
A pernyertességet erősítheti, ha sikerül felidézni, mit mondott az ügyintéző: a törlesztő részlet miért nem lesz magasabb a forint kölcsön törlesztőrészleténél? Vagy nem lesz magasabb, min 15%? Keresse meg a hitelközvetítőjét, erősítse meg a nyilatkozatával, hogy mekkora törlesztőrészlet emelkedésről tájékoztatta a bank.

A Kúria kizárta a Hpt. 213.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti semmisség alkalmazását az árfolyamrés feltüntetésének hiánya miatt, ha azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg, mert az tisztességtelen feltétel, így nem létező költség.
Javaslat:
Csak akkor érvényesíthető a teljes semmisség, ha az adós elismeri, hogy vele a pénzváltást megtárgyalták, és azt is, hogy ez költséggel jár. Ahol a bank devizaszámlát is vezet, ott valóságos pénzváltás is történt, ha ezt egyedileg megtárgyalták, nem tisztességtelen feltétel és ezen költséget (árfolyamrés) a szerződésben fel kellett volna tüntetni. A hiánya a teljes szerződés semmisségéhez vezet.

Az egyoldalú díjemelés is (szinte minden esetben) tisztességtelen feltétel, tehát érvénytelen kikötés (részleges semmisség). A Hpt. 213.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti teljes semmisség a Kúria jóvoltából nem érvényesíthető.
Javaslat:
Csak akkor érvényesíthető a teljes semmisség, ha az adós elismeri, hogy az egyoldalú kamat emelés lehetőségét vele megtárgyalták egyedileg és egyösszegben ki tudja fizetni a tartozását.

3. A 2014. évi XXXVIII. törvény (D1.Tv. Devizaadós -Kúria-törvény) a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről.
A törvény a magánszemélyek (gépkocsi, ingatlan, szabadfelhasználású) forint és deviza szerződéseire kimondta az árfolyamrés (kb. 1-3%) és a kamat emelés (kb. 1-3%) tisztességtelenségét. Ezen szerződések alapján indított pereket valamint az összes végrehajtást felfüggesztette a D2. törvényig.
A bankoknak esélyt adott, hogy az állam elleni perben a kamat emelés tisztességtelenségének vélelmét megdönthetik. Mind elbukta.
Javaslat:
Perek továbbra is indíthatók, amely előnyös besorolást jelentenek a későbbi várhatóan nagymennyiségű felfüggesztett elszámolási perek folyatatása előtt. A vállalkozásokra a törvény nem vonatkozik, ezen perek tárgyalhatóak.

4. A 2014. évi XL törvény (D2.Tv. Elszámolási törvény)
Az árfolyamrés és a kamatemelés miatti túlfizetés elszámolásáról döntött: visszafizetésre csak lezárt (visszafizetett) kölcsön esetén van lehetőség, a tartozásba viszont beszámít és csökkenti a törlesztőrészleteket. A bankok áprilisban küldték meg az elszámolást az adósoknak, utána megszűnt a felfüggesztés.

Felfüggesztések
Az elszámolási törvény szerinti elszámolásig (amely nem azonos az év végi szokásos elszámolással, egyenlegközléssel!) függesztették fel:
- a semmisségi pereket (felülvizsgált elszámolásig, de elindult végrehajtás esetén csak elszámolás közléséig);
- a végrehajtásokat (csak az elszámolás közléséig);
- a felmondásokat (csak az elszámolás közléséig).

Az elszámolás vitatása sajnos nem akadálya a végrehajtás folyatatásának. Vitatni mégis szükséges, mert elfogadása esetén már perben nem vitatható.
Az elszámolás ellen panaszt lehet (kell!) benyújtani a pénzintézetnél, ezt követően a Pénzügyi Békéltető Testülethez lehet fordulni, majd nem peres eljárásban bírósággal felülvizsgáltatni.

A továbbiakban semmisségi pert indítani 2015-ben csak úgy lehet, ha a perben az elszámolásra is sor kerül (megszűnik az önálló megállapítási kereset). Az ügyfelek a korábban elindított perüket illeték és költség megfizetése nélkül megszüntethetik.

A banki felmondás csak az elszámolást követően érvényesíthető.
Javaslat:
Az elszámolást nagyon át kell vizsgálni és vitatni, mert utóbb már nem lesz vitatható.
A devizafelár még mindig nincs elszámolva, azt csak perben lehet "töröltetni". Mivel a korábban tisztességtelenségre alapozott keresetek nem módosíthatóak, ezeket célszerű illeték és perköltség mentesen megszüntetni és a 2/2014. PJE. határozat 1. pontja szerint újat beadni.
Akik elfáradtak, vagy a győzelembe vetett hitüket veszítették, most illeték és perköltség mentesen "kiszállhatnak" a perből. (Nem ajánlott.)

5. A 2014. évi LXXVII. törvény (D3.Tv. Forintosítási törvény)
Lényege, hogy a lakásfedezet alapú frankhiteleket 256,5, az euróhiteleket pedig 309,0 forintos árfolyamon forintosítják. A szabály csak annyit tesz, hogy tovább már nem növelhető az árfolyam, marad ezen a szinten, és az eddigi felár megfizetésére továbbra is köteles az adós. Aki eddig nehezen fizette, annak továbbra is változatlanul teljesíthetetlen lesz a magas törlesztőrészlet. Sok civil szervezet javasolja, hogy a forintosítást ne fogadja el. Mi csak annyit javasolunk, hogy az elszámolást kell gondosan támadni, mert a forintosításkor az kerül az új szerződésbe, a forint szerződés a törvény erejénél fogva válik hatályossá, ha elfogadja, ha nem.

6. A 2014. évi LXXVIII. törvény (D4.Tv. Fairbank törvény)
A fogyasztói hiteltörvényt és az előbbi törvényeket módosította, a tisztességes kamatokat állapította meg.

D) Rövid összefoglaló
E) A kapcsolattartásról
F) Alapelvünk
G) SZOLGÁLTATÁSAINK

D) Rövid összefoglaló

I. Adós intézkedése
A "túlélés" taktikája
Mindenek előtt igyekezzen megállapodni a Hitelezővel és a folyamatos fizetést fenntartani legalább az eredeti forint törlesztőrészlettel. A megállapodás során bármilyen összeget, futamidőt aláírhat (tehát nem kell hozzá ügyvéd), semmisség esetén a szerződéssel együtt semmis lesz a módosítás, árfolyamgát, stb, megállapodás is.

Egyösszegű teljesítés
Aki egyöszegben szeretné rendezni a tartozását, az akkor jár jól, ha felmondott szerződése van, mert azt kivásárlással (faktorálással) tudja a legolcsóbban kihozni a banktól (de nem a saját nevén!). A kivásárlási összeget csökkenti, ha a banki követelés vitatott és pert indított.

Törzskönyv
Gépkocsi kölcsön esetén 5 év után kérje vissza az autó törzskönyvét. Ha nem kapja meg, akkor bíróságtól kell kérni. (Lízingre ez sajnos nem vonatkozik.)

II. Perek fajtái
A perek megértése bonyolult, itt csak az alapokat ismertetjük:
1. Végrehajtás megszüntetés iránti per [Pp. 369.§]
A végrehajtás azonnal felfüggeszthető,
eredménye a végrehajtás megszüntethetése,
a semmisséget nem állapítja meg!
(Végrehajtásban más intézkedésben nem érdemes gondolkozni, ezt viszont feltétlenül el kell indítani.)
Nagy választóvonal a jogerős árverés, mert ezt követően már az ingatlan nem csak pénz jár vissza, ha érvénytelen a szerződés.
A per illetéke a végrehajtással elrendelt teljes összeg 6%-a, amelyre illeték mentesség, vagy illeték feljegyzési jog (nem kell az illetéket előlegezni) kérhető.

2. Semmisségi/elszámolás [marasztalási per Ptk. 237.§, 239.§, 361.§]
A tisztességtelen feltételek semmisségére hivatkozással kell kérni az elszámolást az átvett pénz (és nem a kölcsönszerződés szerinti összeg) visszafizetésére, különös tekintettel az árfolyamkockázat, a kezelési költség tisztességtelenségére.

III. Jelzáloghitelesek perei

1. Hatályos szerződéseknél
Közjegyzői okirattal vállalt kölcsönöknél, -ha egy évig még tudja fizetni a kölcsönt, meg tud állapodni, stb.- akkor indítsa el a semmisségi/ elszámolási pert (szerződés érvénytelenségének megállapítása), amely eredménye, hogy a devizafelártól mentes, valóságos tartozás kerül megállapításra. (A perben -jogerős ítélet előtt- végrehajtás felfüggesztése nehezen intézhető, ezért kell vigyázni, hogy a per befejezéséig végrehajtás lehetőleg ne induljon. (Ha mégis elindul, akkor sincs nagy baj, de el kell indítani a végrehajtás megszüntetési pert.) A per általában 15.000Ft illetékkel elindítható, amely a felvett és visszafizetett összeg különbségének 6%-ára fog felemelkedni.

2. Felmondott szerződéseknél
Ha egy évig nem tudja fenntartani a kölcsönszerződését, -várható a felmondás, végrehajtás,- akkor a végrehajtásban kell a végrehajtás megszüntetési keresetet előterjeszteni. A kereset beadásával egyidejűleg kérni lehet a végrehajtás felfüggesztését. Itt az illeték magas, mert a végrehajtó által követelt bruttó (tőke+kamat+költség) összeg 6%-a.

3. Egy vagy két per?
Aki nagyobb biztonságot szeretne, mindenképpen elindítja a semmisségi keresetet, számolva azzal, hogy végrehajtásban újabb pert kell kezdenie. A végrehajtási perben a semmisséget a bíróság nem mondja ki, csak a végrehajtást szünteti meg, így nem felesleges a semmisségi per.
Az elmúlt 6 év tapasztalata, hogy nem járt rosszul (nagyobb jogi biztonságot ad), aki a végrehajtás megszüntetési per előtt érvénytelenségi pert is indított.

IV. Személyi kölcsönös, gépkocsi hiteles perek

1. Ahol nincs közjegyzői tartozás elismerés, megvárhatja, amíg a hitelező indítja a pert.
Közjegyzői fizetési meghagyás
Ellentmondással kell élni 15 napon belül. A bíróság fogja értesíteni a tárgyalás napjáról. Ezzel a "bírósági csomaggal" kell ügyvédhez fordulni: alperesként, ellenkérelemmel kell érvényesíteni a szerződés semmisségét.

2. Mégis csak perelni kell gépkocsi szerződéseknél, ha:
az nem kölcsönszerződés, hanem lízing (hitelező a tulajdonos, adós csak üzembentartó);
az opciós/vételi jog alapján a hitelező megveszi a gépkocsit (szerződéskötést követő 5 éven belül);
nem szeretne BÁR/KHR listára kerülni (félve más kölcsön felmondásától fizetőképessége változása miatt).

E) A kapcsolattartásról

1. Az ügyfélkörünk mellett számos érdeklődőt, civilszervezetet is igyekszünk kiszolgálni. A feladatainkat csak fegyelmezett időbeosztással tudjuk hatékonyan végezni. Ezért ügyfeleink is csak korlátozottan –viszont kiszámítható módon- tudnak elérni:
2. Kérésünk: telefonon csak ügyeleti időben keressen (hétfő 08:00 és 09:00 között, de ha foglalt a szám, tovább is);
emailen faxon ne keressen, mert számunkra rendkívül költséges (személyzet fenntartása, gép karbantartás, festék, papír).
3. A deviza alapú/elszámolású szerződéseket ismerjük, nincs szükségünk azok előzetes tanulmányozására a peresíthetőség eldöntéséhez. Másrészt a szerződéskötés előzményeit nem levélben, hanem személyes konzultáción lehet mérlegelni, hogy milyen semmisségi feltételnek felel meg.
4. Emailen nem érdemes részletes tájékoztatást adnia a havi törlesztő részletek emelkedéséről, a visszakövetelt kölcsön magyarázhatatlanul magas összegéről, mert ezeket mind ismerjük. Jogi tanácsokat sem érdemes adnia, mert a peresítést nem Ön fogja meghatározni, hanem a (naponta változó!) bírói gyakorlat alapján kell eldöntenünk. Egyszerűen szólva teljesen felesleges a szerződés történetéről írni. Jó választ adni pedig írásban szinte lehetetlen: ha alapos és mindenre kiterjedő, azt a bonyolultsága miatt az érdeklődő nem nagyon érti; ha csak a lényeget tartalmazza, félreérthető. Tehát az email csupán bejelentkezésre, tájékoztató kérésére alkalmas.
5. Telefonos érdeklődés a legcélszerűbb. Az emailes érdemi válasz helyett telefonon hatékonyabb a tanácsadás, mert ott annyit és úgy mondunk el, hogy az érdeklődő megértse és személyre szabottan tudja a saját feladatát az ügye intézésében. Ha foglaltak vagyunk, ismételje meg a hívást az ügyeleti idő végén.
6. Személyes tanácsadásra az jelentkezzen, aki a telefonos tanácsadáson átesett és a tájékoztatónkat megkapta, elolvasta.

7. Forint kölcsönt nem perelünk!
A fenti "nagyüzemi" munka nem igaz a forint kölcsönökre! Ott csak a szerződés ismeretében lehet dönteni. Általános elvünk, hogy minden deviza, deviza alapú/elszámolású kölcsönt perelni kell, de a forint kölcsönöket viszont nem érdemes, mert az eredeti állapot helyreállítása közel azonos kötelezettséget jelent az ügyfélnek.
Ami perelhető a forint szerződésben:
A kamaton felüli bevizsgálási díj, szerződéskötési díj, hitelbeállítási jutalék, folyósítási jutalék, kezelési költség tisztességtelen, perelhető. Ha ilyen kölcsön alapján gondolkozik a peren/semmisségen, számolja össze, hogy a felvett kölcsönből mennyit fizetett vissza, továbbá jegybanki alapkamattal mennyit kell fizetnie. Ha a bank követelése ennél jóval magasabb, értelmet nyer a semmisségi per. Aki csak a végrehajtás elódázása miatt indítaná el; az gondolja át: lehet, hogy a perköltséget esetleg neki kell állnia és a végrehajtás nem kerülhető el, legfeljebb időben tolható későbbre. Ezek olyan súlyos plusz költségterhek, amellyel már egyéb forrásból kölcsönhöz jutna és kivásárolhatná a tartozását.

8. "Kötelező" fellebbezés
Még egy általános elv: csak az kezdjen bele a perbe, akit nem tör meg a kudarc, a pervesztesség és a kapcsolódó költségek. Aki az elsőfokú pervesztés után megáll, az inkább el se kezdje, mert a többi sorstársának is árt. (Az elmúlt időszak tapasztalata, hogy az elsőfokon elbukott pereket másodfokon jó arányban megnyertük. A fellebbezéssel az ügyfeleink a kölcsönösszeg 20%-át tették kockára!)

F) Alapelvünk

van megoldás, ha teszünk érte (gazdálkodási, jogi érdekszövetségben).
A tanács: perelünk, fizetünk, megállapodunk (az eredeti, első havi Ft törlesztő részlettel azonos törlesztéssel és forint elszámolással)
A devizahitel károsultaknak az összefogás és közös fellépés leghatékonyabb megoldásaként is javasoljuk a pert. (A közös munka eredménye a több mint 14.000 per, ami kellő nyomást jelentett 2 tisztességtelen feltétel törvényszintű elismerésére és elszámolására, továbbá a Kúria árfolyamkockázat tisztességtelensége körében hozott jogegységi határozata. A perektől azóta is reszket a bank, a bíró, a kormány, a parlament; 2013. ősze óta újabb és újabb ötletekkel igyekeznek felfüggeszteni a pereket, hogy ne legyenek kínos ítéletek). Ma már illetéket és a bank költségeit sem kell fizetnie annak, aki "kiszáll" a pereskedésből.

Munkánk eredménye lesz; hogy:
a devizaalapú kölcsönnél megszűnik a közjegyzői okirattal indítható végrehajtás, eltörlik a devizaárfolyam felár felszámítását és THM (kamat, költségek, díjak) helyett az MNB alapkamattal számolunk el a már visszafizetett törlesztések beszámításával, a tartozást az eredetileg megállapított havi törlesztő részlettel fizethetjük tovább, aki ezt sem bírja, annak átütemezik a tartozását alacsonyabb, de több havi részlettel (hosszabb teljesítési idővel).
az eredeti forint vagy devizában felvett kölcsönnél a tisztességtelen THM (kamat/költség) kerülhet törlésre, a tartozás átszámításával.

Itt is felhívjuk a figyelmét: nem az a cél, hogy az Irodát válassza, hanem hogy tudja, van megoldás és pereljen. Az eljáró ügyvédek, jogvédők listáját több oldalon megtalálja.

G) SZOLGÁLTATÁSAINK

I. Minden érdeklődő számára

1. Adósságkezelési kézikönyv. Ingyenes ismertető az emailen bejelentkező érdeklődőknek.
Letölthető: www.batorprogram.hu/M6/Adósságkezelési kézikönyv.htm
2. Ingyenes tanácsadás telefonon (emailen megszüntettük, mert időigényes, telefonon gyorsabban és hatékonyabban tudunk segíteni).

3. Személyes tanácsadás az Irodában 20.000Ft +ÁFA=25.400Ft
4. Szerződés bevizsgálása írásban 20.000Ft +ÁFA=25.400Ft
(Átmenetileg szünetel)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Kelt: Budapesten, 2015. augusztus 12. napján.